Frikort for helsetjenester og tannbehandling

Det finnes to frikortordninger i Norge, én for egenandelstak 1 og én for egenandelstak 2. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. De to frikortordningene gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen.

Begge ordningene er automatisert slik at du mottar vedtak om frikort uten selv å måtte sende inn noen form for dokumentasjon. For tannbehandling er det frikort egenandelstak 2 som er aktuelt. Godkjente egenandeler i forbindelse med sykdommer og misdannelser i munn og kjeve som f.eks.kirurgisk fjerning av tenner og fremstilling av bittskinner, samt behandling av enkelte former for tannkjøttsykdommer teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2.

Tannlegen innrapporterer godkjente egenandeler til den automatiske frikortordningen i HELFO. Når du har fått frikort egenandelstak 2 vil egenandelen hos tannlegen bli ytterligere redusert på behandlingene som inngår i ordningen. Det er derfor viktig at du gir oss beskjed med en gang du mottar vedtak om frikort egenandelstak 2.

Siden HELFO utbetaler stønad etter fastsatte takster somer forskjellig fra tannlegens pris vil du som regel måtte betale noe selv.

Mer informasjon finner du hos https://tjenester.helsenorge.no/