Har du tannlegeskrekk?

De færreste av oss liker å gå til tannlegen. Tannlegebesøket er gjerne assosiert med noe ubehagelig, men de fleste klarer likevel å gjennomføre behandlingen uten større problemer.

Så vi har innsett at vi kun er et nødvendig onde for mange, men allikevel gode å ha når noe skjer.

For de som lider av tannlegeskrekk (odontofobi) stiller det seg annerledes. Undersøkelser viser at 5-10% av den voksne befolkningen i Norge ikke går regelmessig til tannlege på grunn av angst fortannbehandling. De vanligste grunnene til redselen er at man opplever en stor psykisk påkjenning ved tanken på et tannlegebesøk, at man er redd for konkrete ting som boring, sprøyter eller smerte, at man har tidligere negative erfaringer og kjenner på følelsen av manglende kontroll. Denne skrekken kan også være en del av en generell angstlidelse.

Tannlegeskrekk kan behandles, men man må belage seg på å være tålmodig.

Første trinn er i det hele tatt å bestille time og møte opp hos tannlegen. Det er veldig lurt å opplyse om at man er redd når timen bestilles, dette er verdifull informasjon og er med på å bidra til et godt samarbeid med tannlegen. Det er svært viktig å få vite hva som skal gjøres og hvor lang tid behandlingen vil ta. Gradvis tilvenning ved at man deler opp behandling i mindre deler og kommer flere ganger kan være lurt, da opplever man mestring og kontroll.

For noen kan det også være aktuelt at behandlingen utføres med beroligende medisiner eller i narkose, vi kan tilby begge deler. Hver helseregion har opprettet spesialiserte TOO-team som behandler pasienter med odontofobi. Teamene består av psykolog, tannlege, tannhelsesekretær og evt. tannpleier. Hit kan man henvises dersom det ikke lar seg gjøre å gjennomføre behandling på en «vanlig» tannklinikk. Hvis du oppfyller TOOS’skriterier, dekkes angstbehandling og tannbehandling av statlige midler. Vårt ønske er selvsagt at alle skal kunne klare å gå regelmessig til tannlegen hele livet. Vi har til sammen på klinikken mange års erfaring i kommunikasjon mellom pasient og behandler, og har fått hyggelige tilbakemeldinger på at vi tar på alvor det å være redd.

Noe av det fineste vi opplever på klinikken er lykkelige pasienter som har gjennomført behandling med stil tross sterk redsel og ubehag, da blir vi også svært glade!