Personvernpolitikk a1 Tannlegen

Innledning

Vi respekterer og beskytter personvernet og personopplysningene til brukere av våre nettsider

Denne personvernpolitikken gjelder opplysninger vi har samlet inn via nettstedet a1Tannlegen.no. Personvernpolitikken definerer opplysninger som samles inn i forbindelse med våre tjenester, samt formålet og måten de brukes på.

Begrepet «databehandling» brukt i personvernpolitikken gjelder opplysninger som oppgis frivillig av brukere, og opplysninger som samles inn automatisk av såkalte «informasjonskapsler», og omfatter all behandling av persondata, særlig innhenting, lagring, oppbevaring, endring, tilgjengeliggjøring og sletting foretatt i forbindelse med formidling av nettstedet og tjenesteytelse.

Hovedformålet med databehandling er en stadig utbedring av nettstedet og tjenester, slik at de blir mer effektive og brukervennlige.

§ 1. Databehandling

 1. Persondata til brukere behandles av a1 Tannlegen, som behandler persondata i henhold til persondatavernforskrifter og personvernloven og andre lover som gjelder i Norge.

 2. Persondata oppgis hovedsaklig av brukere som fyller ut interaktive skjemaer på nettstedet. Brukere er ikke forpliktet til å oppgi sine persondata. Bruker som ikke ønsker å oppgi nødvendige persondata vil ikke kunne få tilgang til tjenesten.

 3. a1 Tannlegen behandler brukernes persondata først og fremst for å yte riktig tjeneste og til direkte markedsføring av klinikkens egne produkter og tjenester. a1 Tannlegen behandler følgende persondata: navn og etternavn eller firma/navn, telefonnummer, e-postadresse, URL av nettsiden og samtlige persondata som oppgis av brukere i e-poster.

 4. a1 Tannlegen garanterer at samtlige forskrifter i persondataloven er fulgt, og at bruker har rett til innsyn i sine persondata, retting av dem, og rett til å nekte samtykke til databehandling. Dette gjøres ved å sende en e-post med relevant innhold på følgende adresse: post@a1tannlegen.no

§ 2. Datasikkerhet

 1. Brukerregistrering og autentisering skjer via en sikker SSL-protokoll.

 2. Det er kun autorisert og opplært personell ved a1 Tannlegen som har tilgang til persondata.

 3. Dersom gjeldende persondataforskrifter tilsier det, skal a1 Tannlegen melde persondatasamlingen til hovedinspektør for persondatavern.

§ 3. Videre databehandling av andre aktører

 1. a1 Tannlegen forplikter seg til å garantere bruker tilgang til aktuelle opplysninger om aktører som a1 Tannlegen overreker databehandling til, angående omfang og dato for overrekkelse.

 2. Dersom a1 Tannlegen sine plikter knyttet til overrekking eller viderebehandling av persondata blir misligholdt, er a1 Tannlegen sitt kontrakt- eller erstatningsansvar begrenset til brukerens dirkete tap. a1 Tannlegen fraskriver seg ansvar for indirekte skader uavhengig av kilden, unntatt a1 Tannlegen sin tilsiktete handling.

§ 4. Datamottakere

 1. Data som innhentes og behandles av a1 Tannlegen kan tilgjengeliggjøres til tredje parter i henhold til persondatavern og gjeldende forskrifter dersom det viser seg nødvendig for:

  1. beskyttelse av rettigheter til a1 Tannlegen eller tredje parter;

  2. beskyttelse av offentlig sikkerhet eller andre personer;

  3. forebygging eller hindring av uetiske eller fornærmende handlinger;

 1. og samtlige andre tilfeller definert i loven, særlig ved mistanke om kriminell handling eller krenkelse av intellektuell eller industriell eiendom.

 2. Med forbehold om innhold i 1 ledd i dette avsnittet, skal brukernes persondata ikke overrekes, selges eller tilgjengeliggjøres til andre personer eller institusjoner, med mindre brukeren samtykker til det.

 3. Vi forbeholder oss rett til å tilgjengeliggjøre generelle statistiske oversikt om brukere til våre samarbeidspartnere og nettsteder.

§ 5. Tekniske spørsmål, sletting og oppbevaring av data

 1. Når bruker surfer på nettstedet lagres opplysninger fra nettleseren og systemlogger automatisk. Opplysningene kan inneholde forskjellige data, spesielt e-postadresse, IP-adresse, nettlesertype, nettside som ble besøkt like før eller etter vårt nettsted, tidspunkt og andre statistiske opplysninger. Disse kan brukes av a1 Tannlegen til å inngå, endre eller si opp kontrakt med bruker, garantere høyeste kvalitet av tjenester og til tekniske og statistiske formål.

 2. Som regel slutter a1 Tannlegen å behandle brukerens persondata etter at tjenesten er blitt fullført. Etter en fullført tjeneste kan a1 Tannlegen behandle følgende opplysninger:

  1. data som trengs til oppgjør og krav i forbindelse med tjeneste;

  2. anonymiserte data, nødvendige for markedsføringformål, markedundersøkelser og brukernes preferanser, der resultatene skal bidra til utbedring av tjenester som ytes av a1 Tannlegen, etter brukerens samtykke;

  3. data som er nødvendig i tilfelle klager;

  4. data som kan behandles i henhold til separate lover eller avtaler.

 1. Dersom a1 Tannlegen oppdager at bruker har brukt en tjeneste i strid med regelverket eller gjeldende forskrifter (ulovlig bruk av tjeneste), har a1 Tannlegen rett til å behandle brukerens persondata for å fastslå brukerens ansvar. Innsamlingen og innhold i slike meldinger må da arkiveres for bevisformål.

 2. a1 Tannlegen kan informere bruker om uautorisert handling med krav om umiddelbart opphør, og bruk av rettighet behandlet i 2 og 3 ledd i denne seksjonen.

§ 6. Informasjonskapsler

 1. a1 Tannlegen bruker informasjonskapsler "cookies". Informasjonskapsel er en liten tekstfil som lastes ned fra vår server (first-party cookies) og lagres på brukerens kommunikasjonsenhet (f.eks. datamaskin, mobiltelefon, o.l.) når bruker åpner nettstedet. Informasjonen kan leses når nettstedet åpnes fra samme enheten. Bruk av informasjonskapsler garanterer riktig fungering av nettstedet på brukernes kommunikasjonsenheter; mekanismen gir ingen konfigurasjonsendringer på brukernes enheter eller programvare.

 2. a1 Tannlegen bruker følgende informasjonskapsler:

  1. sesjonsavhengige informasjonskapsler – disse slettes fra brukerens kommunikasjonsenhet etter avsluttet sesjon, det vil si når bruker lukker nettleseren eller logger ut fra nettstedet

  2. faste informasjonskapsler –som oppbevares på brukerens kommunikasjonsenhet over en bestemt periode eller til de slettes.

 3. a1 Tannlegen bruker informasjonskapsler til følgende formål:

  1. forenkle navigering på nettstedet, inkludert brukerens sesjon, slik at man slipper å logge på igjen

  2. verifisering og utvikling av tilbudet, samt tilpasning av nettstedets innhold til brukerens preferanser

  3. statistikk.

 4. Bruker samtykker også til at a1 Tannlegen bruker tredjeparts informasjonskapsler (third-party cookies) til følgende formål:

  1. presentering av multimedialt innhold på nettstedets nettsider som innhentes fra et eksternt nettsted: www.youtube.com [administrator : Google Inc. med sete i USA]; Facebook Connect [administrator : Facebook Inc med sete i USA eller Facebook Irland med sete i Irland]; twitter.com [administrator : Twitter Inc. med sete i USA]; www.vimeo.com [administrator :Vimeo, LLC. med sete i USA]; og instagram.com [Instagram LLC, med sete i USA].;

  2. innsamling av generelle og anonyme statistiske opplysninger ved hjelp av analyseverktøy: Google Analytics [administrator: Google Inc. med sete i USA];

  3. bruk av interaktive funksjoner for å fremme nettstedet via nettsamfunn: facebook.com [administrator: Facebook Inc. med sete i USA eller Facebook Irland med sete i Irland , LinkedIn [administrator : LinkedIn Ireland Limited med sete i Irland], og twitter.com [administrator : Twitter Inc. med sete i USA]; og instagram.com [Instagram LLC, med sete i USA].

 1. Bruker kan definere vilkår for bruk av informasjonskapsler ved hjelp av nettleserinnstillinger. Hver bruker kan blokkere informasjonskapsler i nettleser på sin kommunikasjonsenhet. a1 Tannlegen påpeker likevel at dette kan gjøre bruk av nettstedet vanskelig eller umulig.

§ 7. Forretningsinformasjon

 1. a1 Tannlegen forbeholder seg rett til å sende nyhetsbrevabonnenter forretningsopplysninger om a1 Tannlegen, om a1 Tannlegen sine partnere og kunder.

§ 8. Mindreårige

 1. Nettstedet er egnet for myndige personer.

 2. Personer under atten år, kan bruke nettstedet kun etter vergenes samtykke. Mindreårige bes om å ikke formidle opplysninger, særlig persondata ved hjelp av eller i forbindelse med nettstedet, hverken til oss eller til andre brukere.

§ 9. Lenker

 1. Nettstedet kan inneholde lenker som dirigerer brukeren til tredjeparts nettsteder. Lenkene innebærer ikke forbindelser mellom a1 Tannlegen og eierne av eksterne nettsteder.

 2. a1 Tannlegen fraskriver seg ansvar for konsekvenser av slik dirigering, innhold, personvernpolitikk, sikkerhet av slike nettsteder eller informasjonskapsler de anvender. Brukere som benytter seg av den type dirigering oppfordres til å gjøre seg kjent med innhold av relevante dokumenter på slike nettsteder.

§ 10. Avsluttende bestemmelser

 1. Ved å bruke nettstedet, godtar du bestemmelser i personvernpolitikken.

 2. Samtlige spørsmål og tvil om personvernpolitikk og bruk av nettstedet rettes til følgende adresse: post@a1tannlegen.no.

 3. a1 Tannlegen forbeholder seg rett til å gjøre endringer i personvernpolitikken. Samtlige endringer skal publiseres på nettstedet i fanen ”Personvernpolitikk”.

KONTAKT OSS

VÅR ADRESSE

Arendal

Strømsbusletta 7B
Kort vei fra Arendal Sentrum
Gratis parkering

TLF. & E-POST

+ 47 370 21 090

ÅPNINGSTIDER

08:00 - 16:00

SEND OSS GJERNE EN MELDING 

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

© 2019 av Pikant Media AS

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon
A1logo turkis.png