Søk
  • A1tannlegen

Hvem skal betale for tannbehandlingen – du, HELFO eller NAV?

Som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes enkelte unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander eller skader. Tannlegen vurderer om du faller inn under noen av disse unntakene og derfor har krav på støtte fra HELFO (Helsedirektoratet). Det er ingen søknad til HELFO som fylles ut, men et regelverk som tannlegen hele tiden oppdaterer seg på og som består av 15 tilstander/tilfeller som kan gi rett til stønad fra HELFO. Siden HELFO utbetaler stønad etter fastsatte takster som er forskjellig fra tannlegens pris vil du som regel måtte betale noe selv.


Hvis du ikke har krav på støtte fra HELFO til tannbehandling, og du heller ikke har økonomi selv til å betale for behandlingen, kan du søke NAV om å få dekket disse utgiftene helt eller delvis.


For at NAV skal kunne vurdere saken din, må du fremlegge nødvendig dokumentasjon. I tillegg til dokumentasjon på inntekter, utgifter og formue, trenger NAV et kostnadsoverslag på hva behandlingen koster og eventuelt røntgenbilder og en uttalelse fra tannlegen om behandlingen. NAV kan begrense stønaden til å dekke et rimelig behandlingsalternativ etter vurdering av NAVs rådgivende tannlege. 

Du må selv betale for å få laget et kostnadsoverslag eller ha med skriftlig erklæring fra NAV om dekning av kostnadsoverslaget. 


Mer informasjon finner du hos https://tjenester.helsenorge.no/

Vennlige hilsener fra Nina Beate i resepsjonen


111 visninger0 kommentarer

KONTAKT OSS

VÅR ADRESSE

Arendal

Strømsbusletta 7B
Kort vei fra Arendal Sentrum
Gratis parkering

TLF. & E-POST

+ 47 370 21 090

ÅPNINGSTIDER

08:00 - 16:00

SEND OSS GJERNE EN MELDING 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2019 av Pikant Media AS

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
A1logo turkis.png