Problemer med visdomstenner?

Frembrudd av visdomstenner foregår normalt uten nevneverdige symptomer, men det er imidlertid ikke alltid tilfellet.

Perikoronitt er en betennelse i bløtvevet som omgir kronen på en tann som bare delvis er brutt frem. Oftest dreier det seg om en visdomstann i underkjeven. Tilstanden er forholdsvis vanlig. Perikoronitt oppstår når bakterier og matrester hoper seg opp under en flik av tannkjøttet som dekker en tann som bare delvis er vokst ut, ofte en tann som er fysisk hindret i å bryte helt frem. Betennelse fører til hevelse i denne fliken, noe som kan gi smerter, ømhet og dårlig smak som følge av at puss siver utfra under fliken.

Typiske symptomer kan være:

– Vond smak bak i munnen

– Lokalt ømt i tannkjøttet rundt tanna – Vondt i halsen og opp mot øret når du svelger

– Litt hoven

– Problemer med å gape

Har du plager med visdomstennene bør du vurdere å fjerne dem. Har du fått betennelse en gang er muligheten stor for at problemet oppstår igjen. I utgangspunktet er ikke visdomstenner noe dårligere enn andre tenner, men de sitter langt bak i munnen og kan være vanskelige å rengjøre. Derfor kan en lettere få hull og problemer.

Kommer visdomstennene fint frem og en ikke har problemer er det vanligvis ingen grunn til å fjerne dem.

Tidligere var det en vanlig oppfatning at visdomstennene presset på tennene lenger frem i munnen og at det kunne føre til trangstilling eller «skjeve tenner». Mange visdomstenner ble fjernet med det som begrunnelse. Senere har man gått bort fra den teorien og visdomstenner fjernes nå sjeldent på slikt grunnlag.

Det finnes ingen generell fasit eller et enkelt svar på hva som er riktig eller feil når en vurderer om en visdomstann bør fjernes eller ikke. En må veiefordeler og ulemper opp mot hverandre og bli enig med tannlegen om hva som er best i det enkelte tilfellet.

Å fjerne visdomstenner er som regel en enkel operasjon som enten utføres her på klinikken eller en blir henvist til en spesialist i oralkirurgi. En må regne med noe ubehag eller vondt etter operasjonen, men det er heldigvis veldig sjeldent med permanente problemer/komplikasjoner.