Refusjon

 
 

Helse- og omsorgsdepartementet (Helfo) gir stønad til dekning av utgifter til visse typer tannbehandling . Tannlegen forvalter regelverket angitt i 15 punkter.

Dette er de tre mest vanlige grunnene for å få støtte fra Helfo:

tannkjøttssykdom (periodontitt)

Systematisk behandling av tannkjøttet for å stoppe sykdom i tannkjøtt og tennenes festetap. Dette gjelder også om du mister tenner på grunn av periodontitt. Helfo dekker deler av tannerstatning som er en engangsytelse.

unormal tannslitasje

Unormal tannslitasje av tenner (syreskader eller tanngnissing) som går ut over funksjon og utseende.

TANNSKADE

Tannskade ved ulykke som har betydning for funksjon og utseende.

Andre tilstander

Se hele listen over tilstander som kan gi refusjon.

Nyttig å vite