Rotfylling

Rotbehandling gjøres når nerven i tannen har blitt eksponert for bakterier; for eksempel ved dypt hull, dype tannhalser, sprekkdannelser eller tannskader. Nerven (pulpa) som har blitt infisert med bakterier blir betent og vil gradvis dø. Dødt nervevev og bakterier vil etter hvert gi en betennelse i kjevebenet rundt rotspissene.

Det er ikke alltid at nerven dør pga. bakterier. Den kan også dø pga. tannskade der tannen får et slag som gjør at nerven og blodforsyningen kuttes eller at nerven ikke ”tåler” belastning av mye boring. Dette kan være mange behandlinger i løpet av et ”tannliv”.

Symptomer på at du trenger rotfylling

Betennelse i en tann kan gi deg tannverk, kraftig ising ved varmt og kaldt eller vondt ved belastning. Noen ganger er smerten så diffus at det er vanskelig å lokalisere riktig tann, andre ganger er smertene så intense at du føler smertespredning mot øret, øye motstående kjeve og hodepine.

Behandling av/med rotfylling

Målet for behandling er å fjerne bakterieinfisert vev fra nervehulrommet. Det gjøres med tynne nål lignende instrumenter. Vi sier vi renser ut av tannen og desinfiserer den. Hvis tannen ikke er for betent kan den rotfylles med en gang. Ellers legges en midlertidig pasta i rotkanalen som hindrer bakterievekst, dette ligger vanligvis i 1-3 uker. Hvis tannen er symptomfri, kan den nå rotfylles. Rotfyllingen må alltid ha en tett fylling over.

Prognose på rotfylling

Det er ikke alle rotfyllinger som er vellykket, dette kan variere fra 60-95% suksess. Sannsynligheten for suksess avhenger flere faktorer som: tilgjengelighet, bakterie kontroll og anatomiske avvik på tannen mm. Samt instrumentering som kan ryke. Etter endt rotfylling må tannen ha en fylling eller krone for å unngå bakterie reinfeksjon og eller brudd i tannen da disse ofte har svekket styrke som følge av tap av tannsubstans etter inngrepet.