Skallfasetter

Skallfasetter, bare fasetter, fasader eller veneers er flere ord for samme type behandling. Det kommer inn i gruppen av de tannleger kaller protetisk behandling. Protetisk behandling omfatter mange forskjellige typer behandling hvor formålet er å erstatte manglende tenner eller deler av tannen. Det omfatter alt fra proteser (gebisser), del proteser, kroner, broer til tann implantater.

Skallfasetter er syltynne porselens skall som limes på dine egne tenner. De lages oftest for å endre fasong og farge på dine egne tenner. Enkelte ganger fjernes noe av din egen tannsubstans for at det skal bli plass til fasaden. Det nærmeste en kan sammenlikne skallfasetter med må være falske negler, der kan en få den fasongen og fargen en vil.

Dersom en tann er skadet og tannsubstans gått tapt, kan det være vanskelig å reparere den tilfredsstillende med en vanlig fylling. Da kan det være aktuelt å lage en skallfasett eller en krone.

Tannlegen må først slipe til tannen og deretter ta et avtrykk. Ved hjelp av avtrykket blir kronen fremstilt.

Etter tilsliping og avtrykk, må tannen beskyttes med en midlertidig løsning. På synlige tenner brukes midlertidige kroner i tannfarget plast.

Før skallfasettene sementeres, kontrollerer tannlegen at den passer på den slipte tannen, at den er i riktig kontakt med nabotennene, at den passer i bittet og at utseende og farge er tilfredsstillende.

Det kan være nødvendig med små justeringer.

Når alt er tilfredsstillende, kan den settes fast på tannen ved hjelp av en spesiell sement.

En tann som skal restaureres med en skallfasett, må ikke nødvendigvis rotfylles på forhånd. Tannlegen vurderer behovet for å rotfylle tannen før behandling startes.

Er tannen allerede rotfylt, kontrollerer tannlegen rotfyllingens tetthet og kvalitet. Om rotfyllingen ikke lenger holder mål, bør den gjøres om igjen dersom dette lar seg gjøre.

Materialer

Det finnes ulike materialer, og disse har forskjellige egenskaper når det gjelder styrke og estetikk.

Skallfasetter lages vesentlig i porselen. Porselen er vakkert og naturtro.

Det er meningen at en skallfasett skal vare i mange år. Likevel er det en del komplikasjoner som kan forkorte levetiden til en skallfasett:

Brudd av porselen

Er sjeldent, men kan forekomme. Skyldes da oftest at det er interferenser i bittet. Dvs. at en får direkte belastning på bare et punkt og det er skallfasetten. Trykk og funksjon må fordeles jevnt i tannsettet.

Karies

Det kan ikke bli hull i selve skallfasetten. Derimot kan det bli hull i overgangen mellom skallfasetten og tannoverflaten. Ofte kan slike hull repareres med en fylling. Dersom hullet er stort og/eller vanskelig tilgjengelig for reparasjon, kan det bli nødvendig å lage en ny skallfasett. Det er derfor viktig å være nøye med renholdet i dette området.