Tannbroer

Protetisk behandling omfatter mange forskjellige typer behandling hvor formålet er å erstatte manglende tenner eller deler av tannen. Det omfatter alt fra proteser (gebisser), del proteser, kroner, broer til tann implantater.

Dersom en tann er sterkt skadet og mye tannsubstans gått tapt, kan det være vanskelig å reparere den tilfredsstillende med en vanlig fylling. Da kan det være aktuelt å lage en krone. Dersom det mangler en tann kan en slipe for en krone på tannen fremfor og bak, koble disse sammen og henge en tann i luften mellom disse, dette er hva vi kaller en bro.

En tann som skal restaureres med en bro, må ikke nødvendigvis rotfylles på forhånd. Tannlegen vurderer behovet for å rotfylle tenner før behandling startes.
Er tennene allerede rotfylt, kontrollerer tannlegen rotfyllingens tetthet og kvalitet. Om rotfyllingen ikke lenger holder mål, bør den gjøres om igjen dersom dette lar seg gjøre.
Iblant kan tannen være så skadet at det er utilstrekkelig feste for en krone. Da kan tannlegen forlenge tannen med en stift og en oppbygning, en såkalt stiftkonus.