Tannimplantat

Protetisk behandling omfatter mange forskjellige typer behandling hvor formålet er å erstatte manglende tenner eller deler av tannen. Det omfatter alt fra proteser (gebisser), del proteser, kroner, broer til tann implantater.

Et tannimplantat er en kunstig rot som settes inn i kjevebenet. På denne typen «røtter» kan tannlegen feste kroner eller broer for å erstatte manglende tenner. Implantater har fasong som en skrue. De er laget av titan, er 3 – 5 mm tykke og kan ha en lengde på 8 – 16 mm. Normalt tar det 3 – 6 måneder før et implantat har festet seg godt nok i benet til at en kunstig tann kan settes på. I en del tilfeller kan det være mulig å gjøre dette tidligere. Tannerstatningen består oftest av 3 deler: skruen i benet, en forlenger gjennom tannkjøttet og kronen som settes på toppen. Avhengig av hvor mange tenner som skal erstattes, må du regne med 4 – 8 besøk hos tannlegen, inklusiv den første undersøkelsen.

Implantater kan erstatte tenner som er mistet på grunn av skader, tannråte, tannkjøttsykdom eller tenner som mangler fra naturens side (agenesi). Hvis du mangler mange tenner, kan tannlegen sette inn flere implantater som kan gi feste for broer eller for avtakbare proteser. Behandlingen som skjer hos tannlegen er ikke så tidkrevende, men det blir som regel perioder hvor man må vente på at ting skal gro. Disse ventetidene kan variere mye fra pasient til pasient.

Implantatbehandling er blitt en anerkjent behandlingsmetode som svært mange kan ha nytte av. De aller fleste kan behandles, men hos noen kan det være for lite ben i kjevene eller det kan være sykdom eller medisinbruk som begrenser mulighetene. Hvis du røyker, øker risikoen for at implantatene kan løsne og må fjernes. En grundig undersøkelse hos tannlegen kan gi deg svar på om du kan velge implantat, eller om andre løsninger vil være bedre for deg.

Slik foregår behandlingen

 1. Grundig undersøkelse med røntgenbilder og eventuelt avtrykk og modeller av kjevene.
 2. Implantatet opereres inn og gror fast i løpet av 3 – 6 måneder.
 3. Av og til velger man å skjule implantatet under tannkjøttet mens det gror fast. I så fall må det gjøres en liten operasjon for å sette på en forlengelse gjennom tannkjøttet.
 4. Etter at implantatet har festet seg, vil tannlegen ta et avtrykk, og en tanntekniker lager krone, bro eller protese.
 5. Tannlegen fester det ferdige arbeidet i munnen.
 6. Etterkontroller hos tannlege eller tannpleier.

 

Dette vil selvsagt variere mye etter hvor mange tenner som skal erstattes eller hvilken behandlingsform man velger. Du har krav på et spesifisert overslag hos din tannlege. Å erstatte en enkelt tann med implantat, er noe dyrere enn å erstatte den med en tradisjonell bro, men man unngår å slipe ned friske nabotenner. I visse tilfeller kan du få trygderefusjon for implantatarbeider. Tannlegen kan gi deg opplysninger om hvilke regler som gjelder og hvilke rettigheter du har. Gi tannlegen alle helseopplysninger slik at behandlingen kan gjøres på en trygg måte og slik at tannlegen kan vurdere om du kan få trygderefusjon.

 • Følg tannlegens anvisninger i operasjonsperioden for å få best mulig resultat av behandlingen.
 • Unngå å røyke eller å snuse i tiden før, under og i ukene etter innsetting av implantatet.
 • Grundig renhold av implantatkronene er avgjørende for at behandlingen skal vare.

Vedlikehold av implantater

 • Implantater er en økonomisk investering i helse og trenger grundig vedlikehold for å kunne vare lenge.
 • Bakteriebelegg som får ligge på tannkjøttet rundt implantatet, kan gi betennelse i tannkjøttet og i verste fall, føre til at implantatet løsner.
 • Implantatene krever like godt renhold som egne tenner. Bakteriebelegget langs tannkjøttet og på kronene, må fjernes morgen og kveld. I tillegg til vanlig tannbørste, bør du bruke «flaskekost» og/eller tanntråd der det er mulig.
 • Hvis du ikke kan gjennomføre slikt renhold, bør du vurdere om implantatbehandling er det rette for deg.
 • Bruk tannlege og tannpleier for å få instruksjon i korrekt renhold og for å få tips om det daglige vedlikeholdet.
 • Implantatene bør kontrolleres jevnlig hos tannlege/tannpleier på samme måte som dine egne tenner.